பேச்சு:ஜல்லிக்கட்டு நடத்த உச்சநீதிமன்றம் தடை

உரையாட விழைந்தோர்க்கு வணக்கம் இச்செய்தி "ஜல்லிக்கட்டு நடத்த உச்சநீதிமன்றம் தடை"பற்றிய கருத்துக்கள், அறிவுரைகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் தாங்களின் அபிப்பிராயங்களையும் வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன், தாங்களின் உரையாடல் எனது ஆக்கத்திற்கான ஊக்கமளிக்குமென நம்புகிறேன். நன்றி!--அன்புமுனுசாமி(பேச்சு)--சனவரி 13 2016 08:50, (UTC)

Return to "ஜல்லிக்கட்டு நடத்த உச்சநீதிமன்றம் தடை" page.