பேச்சு:விக்கிலீக்ஸ் நிறுவனர் அசான்ச் பிணையில் விடுதலை