பேச்சு:இந்திய குரு சத்திய சாயி பாபா காலமானார்

இவன் கடஉளா? அல்ல மனிதனா? http://onlinepj.com/Quran-pj-thamizakkam-thawheed/thamizakkam/iklas/

Return to "இந்திய குரு சத்திய சாயி பாபா காலமானார்" page.