வார்ப்புரு:தெற்கு ஒசேத்தியா

தெற்கு ஒசேத்தியாவில் இருந்து ஏனைய செய்திகள்
தெற்கு ஒசேத்தியாவின் அமைவிடம்

தெற்கு ஒசேத்தியாவின் அமைவிடத்தைக் காட்டும் வரைபடம்

Flag of South Ossetia.svg

தெற்கு ஒசேத்தியாவுக்கான தகவற்சட்டமும் அதன் செய்திகளும். புதிய செய்திகள் தெரியவில்லையா? புதுப்பி