பேச்சு:உலகின் 500 சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டியலில் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு முதலிடம்

செய்தி, சீனாவிலிருந்து வந்துள்ளது; ஆனால் பெருமைபெற்ற பல்கலைக்கழகம், ஐக்கிய அமெரிக்காவில் உள்ளது. பொருத்தமான வார்ப்புருவினை இடவேண்டும். --மா. செல்வசிவகுருநாதன் (பேச்சு) 08:41, 16 ஆகஸ்ட் 2013 (UTC)

கல்வி என்ற வார்ப்புருவை உருவாக்கியிருக்கிறேன்.--Kanags \பேச்சு 23:49, 16 ஆகஸ்ட் 2013 (UTC)

அருமை, வலைவாசலுக்கும் நன்றி! --மா. செல்வசிவகுருநாதன் (பேச்சு) 03:17, 19 ஆகஸ்ட் 2013 (UTC)

Return to "உலகின் 500 சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டியலில் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு முதலிடம்" page.