உக்ரைன் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் விக்டர் யனுக்கோவிச் முன்னணியில் - Other languages