அந்தமான் தீவுகளில் 6.4 அளவு நிலநடுக்கம் தாக்கியது - Other languages

அந்தமான் தீவுகளில் 6.4 அளவு நிலநடுக்கம் தாக்கியது is available in 1 other language.

அந்தமான் தீவுகளில் 6.4 அளவு நிலநடுக்கம் தாக்கியது பக்கத்துக்குத் திரும்பு.

மொழிகள்